KranioSacrální Biodynamika

- Obnovení rovnováhy těla a mysli
- Vhodné na širokou škálu problémů

Cílem kraniosakrální biodynamiky není nalézt v systému patologii, ale zdraví.

Biodynamický přístup této metody nahlíží na lidskou bytost holisticky, jako na syntézu těla, mysli a duše. Užívá principu Breath of Life (Dechu Života) od Dr. W. G. Sutherlanda, který vyjadřuje vitální sílu uvnitř nás, udržující život a zdraví.

Principem Dechu Života je, že každá buňka v našem těle dýchá a vyjadřuje tak jemné rytmy. Tyto rytmy je možné citlivýma rukama vnímat jako pohyb kostí nebo plynutí celým tělem a jeho biosférou. Pokud je proudění plynulé a silné, je v těle udržováno zdraví a harmonie těla a mysli. Terapeut pracuje se systémem pulsů mozkomíšního moku, jenž vyživuje a chrání centrální mozkový systém a odvádí z něj zplodiny. Mozkomíšní mok se pohybuje uvnitř systému membrán, který se táhne od lebky (cranio) přes páteř až ke kosti křížové (sacrum).

 

"V kraniosacrální biodynamice se hledá přirozená cesta, jak tělo podpořit, aby se samo léčilo. Naše tělo má ohromnou moudrost a schopnost se léčit a rebalancovat, dělá to každým momentem."

Kraniosakrální biodynamika má své kořeny v oboru tradiční medicíny nazývaném Osteopatie, ačkoliv její původ sahá hluboko do minulosti. Jsou zmínky o tom, že práci s kraniosacrálním systémem a mozkomíšním mokem používali již ve starověkém Egyptě, Indii a v některých civilizacích v Peru. CranioSacrální Biodynamika je metoda, jež užívá pohmatu a jemných manuálních technik k podpoření těla v jeho schopnosti se léčit a rebalancovat.

V denním životě nastávají zvraty jako stresy, traumata, úrazy, nehody a přetížení, jejichž následkem se přirozený proud Dechu Života může narušit, oslabit nebo zablokovat, čímž mohou vznikat bolestivé symptomy.

Při typické terapii klient leží zcela oblečen na lehátku (v některých případech může i sedět). Terapeut lehce přikládá ruce a naladí se na kraniosakrální rytmus klienta, jehož první vjem obvykle bývá pocit hluboké relaxace, provázející celou terapii.

S každou další opakovanou terapií dochází k uvolnění napětí, které později přechází i do každodenního života. Práce terapeuta je zaměřena na psychické i fyzické bolesti, akutní i chronická onemocnění, emoční a psychickou nerovnováhu nebo jednoduše pomáhá navodit pohodu, zdraví a vitalitu.

Moje osobní setkání s touto metodou bylo jedním z největších zážitků v mém životě, a to jak na straně terapeuta při seznámení se s touto metodou v rámci navštěvování školy Akademie nové slovanské spirituality v Praze, kde nám poskytla úvodní kurz Abha Sajwel (Institut CranioSacrální Biodynamiky), tak na straně ošetřovaného, kdy jsem měla možnost se sama přesvědčit o absolutním a na vůli člověka nezávislém napojení svého systému těla do uzdravovacího procesu.Kraniosakrální biodynamika je vhodná pro lidi všech věkových kategorií včetně kojenců, dětí a seniorů. Je vhodná jak při široké škále fyzických i psychických potíží, tak i jako podpora při procesech osobních růstu:

K podpoře v procesu osobního růstu

Při zdravotních potížích

K léčení traumatu a postraumatických symptomů

Podpora pro těhotné a děti


Těším se Milada