SRT - Spiritual Response Therapy

Je metoda vyvinutá Robertem E. Detzlerem, jež popisuje ve svých knihách, a to především „Osvobození duše“ a „Cesta ke svobodě“. Jedná se o jednu z cest, jak zkvalitnit svůj život.
Základem této metody je napojení se na Vyšší já. S pomocí Vyššího já je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Často o blokujících energiích, jež nám komplikují život na vědomé úrovni, ani nevíme. Čištěním negativních energií a programů v minulých, paralelních nebo budoucích životech ulevíme duši i fyzickému tělu v přítomnosti. Z pohledu duše čas neexistuje.

Z vlastní zkušenosti s metodou SRT, kterou jsem začala spontánně užívat, když jsem se snažila najít odpovědi na své otázky, proč se mi to či ono v životě děje, vím, že tato metoda pomáhá úspěšně člověku najít sám sebe a začít podvědomě sám sebe měnit: umět najednou dělat ta správná rozhodnutí, vidět svět kolem sebe v lepším světle a podvědomě začít pracovat sám na sobě. Pracovat na svém sebeoceňování, na lásce k sobě, na zvýšení sebevědomí, sebedůvěře a získávat tak v životě lepší pozice a výhled do budoucnosti. Jedná se o metodu, která má velkou budoucnost a mnohým z nás přinese lepší a šťastnější život ve všech oblastech.

 

Sama na sobě jsem se přesvědčila, že práce s kyvadlem není „jen kýváním“ s ním. Pocítila jsem fyzicky změny, které během práce s kyvadlem probíhají v těle a jeho okolí. Tyto pocity bývají docela humorné: někdy připomíná tělo míhající se tabuli odletů a příletů v letištní hale při přeměně údajů. Někdy tyto změny vnímám i vizuálně jako „narovnávání – harmonizaci“ v poli člověka.

Po několika letech práce s kyvadlem na sobě, v rodině a přátelích jsem absolvovala kurz u PhDr. Magdaleny Lautnerové (I. a II. stupeň), certifikované lektorky společnosti Spiritual Response Association USA v České Republice.

V současné době používám metodu SRT jako podpůrné „čištění programů“ v souvislosti s jinou mnou používanou metodou (terapeutický rozbor situace, stavu, vztahu pomocí výkladu OSHO ZEN TAROTU).

Výhody metody SRT:


Milada