Milada Vaverková (nar. 8. října 1952 v Praze)

Vzdělání:
1968-1972
1975-1981
1998-1999


2007-2009

2014 - dosud
SEŠ v Praze, obor Zahraniční obchod
VŠE v Praze, obor Zahraniční obchod
specializační studium v rámci celoživotního vzdělávání při VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, obor Ekonomika (ceny a odhady, oceňování podniků)
specializační studium v rámci celoživotního vzdělávání při VŠE v Praze, Institut oceňování majetku - oceňování podniků)
Univerzita třetího věku – Karlova univerzita (psychologie, historie)

Postupně jsem pracovala v mnoha zaměstnáních s různým zaměřením i postavením. Od roku 1990 jsem pracovala samostatně a na vlastní odpovědnost, i když většinou za spolupráce dalších odborníků a to jako auditor, daňový poradce a soudní znalec. Od roku 2010 jsem v důchodu. Ukončila jsem výkon činnosti auditora a soudního znalce. Nadále vykonávám v omezené míře činnost daňového poradce.

Jsem dvakrát rozvedená, vychovala jsem čtyři syny a několikrát jsem se stěhovala. Dvacet pět let jsem žila v Brně, a v roce 2010 jsem se přestěhovala do kamenného domečku na Křivoklátsku, na dosah své milované rodné Prahy. Většinu příběhů, jež slýchám od lidí, kteří za mnou přijdou, znám ze svého života. Nelituji ničeho, co mě v životě potkalo. S vděkem se ohlížím zpět. „Co Tě nezabije, to Tě posílí“.

 

Jsem vychovaná jako ateistka v materialistické rodině. Mám ráda logické cesty a závěry, přestože k nim u mě vede často cesta přes intuici a srdce. Nemyslím si, že se to vylučuje. Vždy jen záleží na tom, z jaké vzdálenosti danou situaci hodnotíme. Vidím logiku i tam, kde jí většina lidí postrádá. Fascinuje mě vlastní prožitek tvorby reality. Žijeme v úžasné době a každý můžeme prožít svůj vlastní „velký třesk“! Svůj počátek, svůj nulový čas, svůj návrat ke zdraví!

Touha po poznání, neutuchající víra v dobro a lásku, víra v opravdovost informací ukrytých v pohádkách, mýtech, bájích a pověstech všech civilizací dosud známého světa, snaha o postupné rozklíčování svých vlastních zkušeností a zážitků a především pak má osobní zkušenost klinické smrti, mě přivedly ponejprv k sobě a teď i sem na tyto stránky a k Vám. Prožitek klinické smrti mě mj. přinesl „vědění“, že nejdůležitější na světě je LÁSKA! Že je naší povinností a naší zodpovědností STARAT SE A PEČOVAT O SVOJE TĚLO! – je to to jediné, co máme, abychom mohli život prožívat a postupně objevovat svoji duši (svůj život „léčit“). Že existuje v našem vesmíru jediný okamžik a to je TEĎ! Moje nedávné setkání s panem Raymondem Moodym v Praze mě utvrdilo v tom, že je potřeba tyto informace předávat dál, že si vždy svého posluchače najdou.

Od svého dětství jsem přečetla velké množství knih, které postupně naplňují mou touhu po poznání. V posledních patnácti letech jsem absolvovala řadu kurzů (REIKY, cvičení TAI CHI a YA-SU, kreslení, SRT, CranioSakrální Biodynamiky, Výklad karet Osho Zen Tarotu, rekvalifikační masérský kurz s návaznými specializacemi, výroba vitráží a další), inspirativních společných meditací a setkání. Absolvovala jsem také dvouletou školu - Akademii nové slovanské spirituality, kde jsem měla možnost se setkat s různými přístupy a metodami práce na sobě. Fascinují mě současné výsledky výzkumu Vesmíru - Makrosvěta i Mikrosvěta, poznávání a prožívání Boha ve všech jeho podobách a projevech. (Za slovo Bůh si může každý dosadit slovo, které je pro něj nejvhodnější existence, stvořitel...).

Mojí velkou zálibou je cestování. Když jsem se poprvé dostala ve svých 22 letech do Egypta k pyramidám, neuměla jsem své příležitosti plně využít. Potom to byla na mnoho let „jen východní“ Evropa a po roce 1989 jsem opět vyrazila dál do světa. Nejdůležitější byly pro mě v poslední době opakované cesty do Austrálie, na Nový Zéland a v roce 2015 do Peru. Postupné „přibližování“ se Zemi vyvrcholilo v Peru při pobytu v pralese! Silný niterný prožitek sounáležitosti se Zemí byl určitě ovlivněn mj. i tím, že jsme putovali stejně tak, jako předtím v Austrálii a na Novém Zélandu, individuálně a často jen s batohem. Setkávali jsme se se šamany, se kterými jsme procházeli různými rituály většinou zaměřenými na Matku Zemi. Stěžejní bylo pro mě prožití obřadu s Ayuhaskou (liánou smrti)! Alespoň jednou za rok se musím podívat na vrcholky hor – většinou v zimě lyžování v Alpách a v létě pak k moři. Pobyt v těchto nádherných a čistých energiích je pro mě hodně důležitý.

Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Zda člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout odpovědnost za vlastní život, mohou být i metody, které nabízím jako terapeut, této cestě nápomocny.

Jsem velmi citlivá na jakýkoliv pokus o manipulaci. Snažím se u sebe o čistý duchovní vzestup bez jakýchkoliv neetických zkratek a nečistých pomůcek. Při své práci s klientem odmítám jakékoliv pokusy manipulace s druhými bytostmi. Chráním si svoji svobodu a nezávislost a stejné právo poskytuji i všem ostatním. Zřejmě proto vedla má cesta životem nakonec k postavení vlastní Pyramidy na zahradě v Kublově. Ovlivňování působení Pyramidální energie člověkem je velmi omezené. Je to můj příspěvek Zemi i lidem k postupné harmonizaci a uzdravování.

Pokud se Vám ve Vašem životě něco nedaří nebo nelíbí, jste s něčím nebo někým nespokojeni, je patrné, že tito lidé, okolnosti nebo události přinášejí šanci pro Vás do Vašeho života! Můžete tuto šanci uchopit a začít „léčit“ – měnit sám sebe a tím do svého života pozvat lidi, okolnosti a události, jež se Vám budou líbit a budou Vám přinášet radost. Na této cestě Vám mohu být nápomocna já i Pyramida.

Těším se na Vás!