Nikdy nezapomenu na veliké zklamání, které jsem zažila v roce 1975, když mě práce zavedla do Káhiry a k pyramidám v Gize! Moje „vzpomínky“ byly jiné! Kam se poděly obrovské podzemní komplexy a vše ostatní…? Možná jen fantasie, ale možná...

Stále přibývá lidí, kteří věří účinkům pyramidální energie a třeba se i trochu pídí po historických souvislostech.

 
 

V této době nám pyramidy především pomáhají s léčbou těla a posilují naši spirituálně duchovní stránku:


Doporučené využívání pyramidální energie:


Kromě lidského těla, pyramidální energie příznivě ovlivňuje samozřejmě i vše ostatní – vodu, rostliny, zvířata, potraviny, léky... Existuje nepřeberná škála zkušeností z využití pyramidální energie. S některými mám vlastní zkušenost, některé jsem našla u lidí, kteří se zabývají jejím využíváním a sbíráním poznatků mnohem déle než já - především u pana Václava Blažejovského (http://www.pyramidyblazejovsky.cz/) a také mj. na stránkách www.reiki-cz.com.

Proč mi trvalo postavení mé vlastní pyramidy tak dlouho?


O účincích a důležitosti pyramid jsem nikdy nepochybovala. Moje „paměť“ mi však dlouho nedovolovala přijmout i jiný tvar a jiný materiál, než mám někde hluboko uložené.

Kuželový tvar pyramidy


S kuželovou pyramidou jsem se poprvé setkala před několika lety u pana Václava Blažejovského. Byl to pro mě docela šok, ale veškerá vlastní měření mě přesvědčovala o tom, že takto tvarovaná pyramida má větší účinnost, než pyramida klasická, čtyřstěnná. Dlouho jsem hledala odůvodnění, proč tomu tak je a postupně jsem si ho pro sebe našla.
Kromě praktických „důkazů“, a to nejen pana Blažejovského, je to podle mě především fakt, že kuželová pyramida, kde jsou dodrženy základní poměry a vztahy rovnoramenného trojúhelníku, je nezávislá na světových stranách a změnách zemské osy.
Dodatečně jsem si našla odůvodnění i jinde např. u Doc. Milana Valentoviče, který se věnoval výzkumu pyramid celý svůj život a ve své knize Súboj žiarení mj. napsal: „Při studiu těchto závěrů mne napadlo, jak by se daly tyto poznatky využít v léčitelské praxi v souvislosti s léčící pyramidou, která by se otáčela?“ Praxe u léčivých pyramid mi ukázala, že to, zda je pyramida správně postavená a natočená a jak funguje, nejlépe poznáte na reakci malých dětí.

Představte si otáčející se klasickou čtyřstěnnou pyramidu!!!


Možnostmi kuželového tvaru pyramidy se zabýval před opuštěním republiky i náš vědec Karel Drbal (viz dále).

Materiál


Je praxí ověřeno, že pyramida může být vyrobena takřka z jakéhokoliv materiálu - z kartonu, dřeva, kovu, skla nebo z umělé hmoty. Je možné použít jakoukoliv barvu i materiál, i když názory jednotlivých autorů se v této věci značně liší. Např. podle Galewského nejsilněji působí pyramidy z hliníku, jiní autoři naopak přísahají na pyramidy z nevodivých materiálů. Já se rozhodla na základě doporučení pana Vojtěcha Blažejovského pro pozinkovaný plech. Pyramidu jsem postavila podle jeho instrukcí a plánků a nejsem v republice zdaleka jediná! Než jsem se takto rozhodla, seznámila jsem se se zkušenostmi i ostatních lidí, kterých je naštěstí už mnoho.

A ještě jedno důležité upozornění!


Pyramida dodává kvantitu, NE kvalitu energie. Tato energie je bez kvality neutrální, univerzální. Tuto energii musíme tedy při vstupu do pyramidy, anebo při práci s maketou mentálně impregnovat pozitivním způsobem. Takže je nutné vyladit se na maximálně možné pozitivum a mentálně usměrňovat pyramidální energii k tomu, co od ní očekáváme.
Pokud si to budete přát, poradím Vám, jak s pyramidou „promlouvat“, aby byl splněn účel Vaší návštěvy v ní.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET A OBJEVIT ÚČINKY PYRAMIDÁLNÍ ENERGIE


Na Vaši návštěvu se moc těším

Milada


CHCETE VĚDĚT VÍC? Čtěte tedy dál:

Dnes již existuje mnoho oficiálních i méně oficiálních průřezových studií, které mluví o pravděpodobném původním účelu pyramid i o pravděpodobné době jejich vzniku. Protože sama jsem v této oblasti laik, používám dále informace převzaté volně z různých zdrojů (mimo již výše uvedené zdroje je to především http://www.mwm.cz/) a to jen tak stručně, jak považuji vzhledem k účelu za přiměřené. Pokud se budete chtít dozvědět více, využijte odkaz na tyto zdroje. Pokud jsem si ale u některých informací zdroj zapomněla poznamenat a neuvádím ho, omlouvám se autorovi a doufám, že pochopí můj dobrý úmysl. Jsem ráda, že stále přibývá lidí schopných plně pochopit, jak se věci a události okolo pyramidy mají. A já k tomu chci jen trochu přispět.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Pyramidy jsou rozesety po celém světě. Obrovské čtyřboké jehlany z mohutných kvádrů - monumenty zaniklých civilizací staré možná tisíciletí, ne-li desetitisíciletí. Nebo více? Zcela zřejmě a patrně záměrně jsou postaveny technikou, která umožňuje tyto věky bez větší újmy přečkat. Egypt, Střední a Jižní Amerika, Bosna, Krym, Čína… Určitě ještě nebyly objeveny zdaleka všechny. Jaký měly účel, kdy se stavěly a především kdo je stavěl?

Stopy technologie, nalezené v podzemí v Gize, vykazují jinou cestu vývoje než je ta, po níž jsme kráčeli my. Je to tak, jak kdysi podotkl Arthur C. Clark: „Jakákoliv technologie překonávající tu naši by nám nutně musela připadat jako magie.“ Podle Dr. Hurtaka šlo o kulturu, které se nejen podařilo rozluštit genetický kód, ale zmocnila se klíčů k fyzikálnímu spektru, k antické „vyšší fyzice světla.“

Pravidelné kataklyzmatické změny na Zemi v podstatě provokují zrychlený vývoj, a tím urychlují přechod rezidentní životní formy do další vývojové fáze. Odhalení přicházející z Egypta líčí existenci celosvětového prehistorického systému pyramidálních chrámů, nastavených jako antény na klíčových meridianech energie.

Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci - osvícení lidé se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy, ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru. Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí.

CO JE PYRAMIDA

Mnozí vědci dnes připouštějí, že pyramidy jsou nejen akumulátory kosmické energie, ale pravděpodobně i jejich transformátory. Energie se v pyramidách koncentruje do středu a je prý úplně jedno, zda jde o stavbu masivní nebo jen pyramidu z laminátových, kovových nebo dřevěných tyčí.

Z pohledu psychotroniky je pyramida velmi silný energeticky trojdimenzionální tvarový zářič. Toto tvrzení symbolicky podtrhuje vlastní význam slova PYRAMIDA, odvozený z řečtiny, kde PYRO znamená oheň a AMID znamená nalézat se uprostřed. Takže tu máme co dělat s „ohněm“, nacházejícím se uprostřed prostoru.

Při jednoduché konstrukci tvaru pyramidy, pokud nemáte k dispozici přesné rozměry v poměru k originálním stavbám, lze využít tzv. POSVÁTNÝ EGYPTSKÝ (pravoúhlý) TROJÚHELNÍK podle zásady zlatého řezu - poměr stran tohoto pravoúhlého trojúhelníku je 3:4:5, kde ostrý úhel při základně má hodnotu 53 stupně a 8 minut. Při složení dvou těchto pravoúhlých trojúhelníků, získáte stěnu Cheopsovy pyramidy. Dočetla jsem se, že poměry zlatého řezu měly i cihly, ze kterých se stavělo ve starověku (např. v Babylonii), ale do určité doby i v novověku.

PŮSOBENÍ PYRAMIDÁLNÍ ENERGIE

Dnes již nikdo nepochybujeme o tom, že kompas ukazuje vždy a všude na sever (pokud tedy není ovlivněn jiným magnetem). Kompas a pyramidy fungují ale na stejný „pohon“. O kompasu nepochybujeme, ale k přijmutí pyramidální energie jako zdroje, má mnoho z nás ještě hodně daleko.

Pyramidy ať už ty egyptské nebo jejich modely v mnoha menších rozměrech jsou tedy mj. tvarovými zářiči. Energie pyramid má však řadu zvláštních vlastností. Pyramidy dokážou svým působením zasahovat přímo do struktury hmoty a ovlivňují mnoho chemických, biologických a jiných dějů. Tyto skutečnosti vedly českého badatele Karla Drbala k řadě experimentů a výsledkem byl patent číslo 9130459, který mu byl udělen r. 1959. Předmětem patentu je ostřič holicích čepelek. Dnes se dodává, že funkce pyramidy je závislá i na magnetickém poli Země a asi zde působí i jiné faktory, které zatím jen tušíme.

Pyramidální energii můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida především harmonizuje vše, co se dostane do jejího pole působení. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci. Toto působení můžeme využít jednak pro sebe a také na konzervaci, udržení dlouhodobé stálosti a stavu, zlepšení chuti, vůně, barvy apod. potravin. Pro nás jsou však nejdůležitější výsledky a vlivy, které pyramidální tvary mají na živý organismus, zvláště na člověka. Pyramidy umožňují mumifikovat mrtvá těla živočichů, konzervují potraviny, odrušují geopatogenní zóny, ničí plísně a bakterie. Experimentovalo se i s nabíjením baterií pod pyramidou.

VÁCLAV BLAŽEJOVSKÝ

Provedl stovky experimentů a získal stovky důkazů o tom, že pyramidy mají zvláštní moc. Už víc než 15 let zkoumá pozoruhodné vlastnosti pyramidálního kuželu. Je přesvědčen, že dokáže urychlit léčení nemocí, odrušit negativní vliv patogenních zón a elektrosmogu, podporuje růst rostlin, čistí potraviny od negativních látek a nabíjí je pozitivní energií.

„Napětí houstne a davy lidí na tribuně ovládá nadšení. Jsou přítomni historickému okamžiku - 120. závodu Velké pardubické, nejslavnějšího českého dostihu. Koně se řítí do cílové rovinky a diváci šílí. V čele jede na koni Tiumenovi šestinásobný vítěz, fenomenální dostihový žokej, trenér a chovatel Josef Váňa, sledován hřebcem Amantem Gris s žokejem Markem Stromským. Souboj drásá nervy do poslední vteřiny. Takový závod Pardubice ještě neviděly. Tiumen, který na jaře prodělal nepříjemné zranění, letí k cíli jako střela. Zdá se, že má téměř nevyčerpatelnou zásobu energie. O vítězi nakonec rozhodují centimetry. „Tiumen! Tiumen je první!" křičí komentátor Petr Vichnar. „To je něco, o čem snad nikdo ani nesnil. Že Josef Váňa opět vyhraje Velkou pardubickou!" dodává. Den s magickým datem 10. 10. 2010 se vrývá do historie dostihového sportu - Josef Váňa se po sedmé stává vítězem prestižního dostihu. Mezi první osmičkou jsou navíc čtyři koně, které Váňa trénuje: 3. klisna Sixteen, 6. ryzák Lirain a 8. hnědák Kobuz. Ptáte se, jak to souvisí s pyramidami? Hodně! „Ať si kdo chce co chce říká, já věřím pyramidě," říká v televizním interview krátce po dostihu Josef Váňa. Pomohla mu zázračná moc pyramid k vítězství?“

Jsem přesvědčena, že ano. A jeho spolupráce s panem Blažejovským, který mu pyramidy postavil a udržuje, trvá dodnes.

Pyramida, kterou jsem postavila na své zahradě je malým příspěvkem k harmonizaci a tím k postupnému uzdravování na Zemi.

A ještě něco navíc:
PYRAMIDÁLNÍ VODA

S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na Zemi. Voda tvoří více než 70 % lidského těla. Na jejím dostatku závisí lidský život. O to více je fascinující skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie.

S vodou umístěnou pod pyramidou se dějí úžasné věci. Pod vlivem pyrénu se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u destilované vody, pramenité vody a minerálek. Jejich chuť zintenzívní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí i bioenergetická hodnota vody.

Voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně. To umožňuje její dlouhé uskladnění v místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy (uplatnění pro akvária, bazény, atp.)

Pozitivní účinek se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Při vnějším použití je velmi působivé proplachování vlasů touto vodou, které pak získávají vyšší lesk, kučeravost, přestávají se lámat a rychleji rostou. Pyramidální voda je užitečná i při ošetřování tváře a očí. I zálivka touto vodou má podobné účinky. Přitom pyramidální vodu si může doma „vyrobit“ každý. Viz opět stránky pana Blažejovského.

PYRAMIDA JAKO MENTÁLNÍ PŘEDSTAVA

Po dlouhém cvičení jsou lidé s dobře vyvinutou vizuální představivostí a koncentrací schopní vytvořit mentální pyramidu podle svých představ a dokonce zakódovat její působení. Taková pyramida se může použít např. pro vlastní léčení nebo jako mentální ochrana.